Nawigacja

Wydarzenia 2017/18

Szkolny klub wolontariatu

 

Uczestniczymy w konkursie "Szkolny klub wolontariatu"

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub wolontariatu”.

Zadania konkursowe: 

1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”?

2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu.

3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.

4. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym, w dowolnej formie i na wybrany cel.

5. Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu – wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat.

6. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim.

7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”. Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie.

8. Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego, wychowawcę na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.

9. Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp.

10. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”? Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować i komu pomagać?

11. Udział w kursie „Opiekun szkolnego klubu wolontariatu”, organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie w formie e-learning.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy z siedzibą w Kinkajmach
    Sokolica 10
    11-200 Bartoszyce
  • (+48) 89 761 51 56 (Sokolica)
    (+48) 89 761 68 64 (Kinkajmy)

Galeria zdjęć