Nawigacja

Rekrutacja Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Deklaracja

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja

 

REKRUTACJA 2018/2019

Informujemy, że z dniem 03.04.2018r. rozpoczyna się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy rekrutacja do oddziału przedszkolnego  i klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

 

1.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr OA.0050.10.2018 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 18 stycznia 2018 r.- zał. 1  ( plik)

2.Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów -zał.2 ( plik )

3.Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełniania tych kryteriów -zał.3( plik )

 

 

KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci uczęszczających  do  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Sokolicy.

Na rok szkolny 2018/2019 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice składają                w terminie od 26.03.2018 r. do 03.04.2018 r. w godzinach 7.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły w Sokolicy lub w sekretariacie szkoły w Kinkajmach.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego można otrzymać   w sekretariatach  w/w szkół, u wychowawcy oddziału lub na stronie internetowej www.spsokolica.edupage.org

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy
    Sokolica 10
    11-200 Bartoszyce
  • (+48) 89 761 51 56 (Sokolica)
    (+48) 89 761 68 64 (Kinkajmy)

Galeria zdjęć